Zasadnutie 27. snemu ZMOS

ŠTÚROVO 2. jún 2016 – V dňoch 18.-19.05.2016 sa konalo tohtoročné zhromaždenie delegátov Združenia miest a obcí Slovenska v Bratislave. Je to najväčšia tohtoročná udalosť Združenia, ktorú poctili svojou účasťou aj predseda parlamentu Andrej Danko a predseda vlády Robert Fico, ako aj ďalší členovia vlády a zástupcovia rôznych politických subjektov.
27 zasadnutie zmos 3 20160602 1683518703

Zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia štúrovského regiónu – primátor mesta Štúrovo a starostovia a starostky obcí Kamenný Most, Leľa, Salka, Malé Kosihy a Bruty. Za celé Slovensko sa zúčastnilo 588 delegátov.
27 zasadnutie zmos 1 20160602 1874978042Pôsobenie samospráv je vymedzené rôznymi zákonmi a predpismi. Tieto predpisy sú tvorené na pôde vlády, ministerstiev a v konečnom dôsledku v parlamente. Je nevyhnutné zabezpečiť aby požiadavky samospráv ako aj ďalšie informácie zo života miest a obcí boli zohľadnené pri tvorbe legislatívnych predpisov. Podľa slov Eugena Szabóa, primátora mesta Štúrovo, práve ZMOS je tou inštitúciou, ktorá je akceptovaná zo strany vlády ako partner na prednesenie týchto požiadaviek.
27 zasadnutie zmos 2 20160602 2040454684Na kongrese boli prijaté priority Združenia na nadchádzajúce obdobie a bola schválená zmena stanov Združenia.
Združenie miest a obcí Slovenska vzniklo  v roku 1990 na obhajobu spoločných záujmov všetkých miest a obcí. V roku 2015 výrazne napomohlo k tomu, aby výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce bol zvýšený zo 68,5% na 70% alebo bol zvýšený limit pre verejné obstarávanie z 1000 Eur na 5000 Eur. Aj vďaka týmto krokom sa darí zlepšiť financovanie samospráv.
 

Zdroj: MsÚ Štúrovo

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email