PODUNAJSKO má nového výkonného riaditeľa/DUNAMENTE élére új igazgató kerül

ŠTÚROVO 2. apríl 2016 – Valné zhromaždenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu PODUNAJSKO zvolilo na svojom zasadnutí dňa 29.03.2016 nového výkonného riaditeľa organizácie.
oocr podunajsko 1 20160401 1683733252

Novým riaditeľom je Mgr. Vincent Andraško, ktorý nastúpi do organizácie dňa 15.4.2016. Pan Andraško od roku 1999 zastával rôzne funkcie vo viacerých popredných hoteloch a zariadeniach cestovného ruchu po celom Slovensku. Naposledy pôsobil ako riaditeľ hotela Wellness Hotel Patince****.
 
„Našim cieľom bolo nájsť hotového človeka, takého ktorý má za sebou dostatočné skúsenosti v oblasti cestovného ruchu a manažmentu a pozná miestne špecifiká regiónu Podunajsko. Už pri zakladaní organizácie sme sa zhodli na tom, že na čelo organizácie budeme hľadať odborníkov pre oblasť cestovného ruchu“ – zdôvodňovali rozhodnutie valného zhromaždenia predseda predstavenstva Ing. Eugen Szabó a podpredseda Ing. László Stubendek.
A DUNAMENTE turisztikai desztinációs menedzsment élére új ügyvezetőt választott a szervezet március 29-én ülésező közgyűlése.
 
Az új igazgató Andraško Vincent aki április 15.-vel foglalja el pozícióját. Andraško Vincent 1999-től dolgozik a turizmus területén. Ez idő alatt több jeles szállodában és idegenforgalmi szervezetben töltött be vezetői és szakmai pozíciókat. Legutóbb a Wellness Hotel Patince**** szálloda igazgatójaként működött.
 
„Célunk az volt, hogy kész embert találjunk az adott pozícióra olyat, aki kellő tapasztalattal rendelkezik a turizmus területén és vannak vezetői és szervezési képességei. Fontos szempont volt, hogy kellő helyismerettel is rendelkezzen. Már a szervezet megalapításakor célul tűztük ki a szakmai szempontok előtérbe helyezését“ – indokolta a közgyűlés döntését Szabó Eugen és Stubendek László az igazgatói tanács elnöke, ill. alelnöke.
 
Zdroj: MsÚ Štúrovo

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email