Európsky týždeň mobility 2016 – Pridaj sa aj ty!

Štúrovo 23. august 2016 – S hrdosťou môžeme povedať, že naše malé mestečko, Štúrovo, patrí medzi tých niekoľko miest a obcí na Slovensku, ktoré sa zapoja druhý krát do Európskeho týždňa mobility, ktorý vyhlasuje Európska komisia každoročne od 16. – 22. septembra. Sedem dňová osvetová kampaň sa pravidelne končí „Dňom bez áut“, ktorým je 22. september.

etm-2016 1 20160823 1913555264

Európsky týždeň mobility je aktivita, ktorá má medzi širokou verejnosťou spopularizovať záujem aj o iné formy dopravy, ako je individuálna automobilová doprava. Práve preto chceme podporiť cyklistov, peších, či využívanie mestskej hromadnej dopravy a zároveň poukázať na vplyv výberu spôsobu dopravy na životné prostredie.
Mottom tohtoročnej kampane je: „Inteligentná a trvalo udržateľná mobilita – investícia pre Európu“, reprezentované sloganom „Inteligentná mobilita. Silná ekonomika“.
V období od 16.9.2016 do 21.9.2016 bude pre cestujúcich v autobusoch MHD zabezpečená schránka, do ktorej môžu cestujúci vhodiť svoje cestovné lístky označené menom a adresou. Dňa 22.9.2016 bude jeden cestovný lístok vylosovaný a výherca dostane od Mesta Štúrovo voľný lístok platný na 1 rok na Mestskej hromadnej doprave.
Prvý deň týždňa mobility tj. 16. septembra pozývame každého občana tohto mesta na „Pozývací sprievod“. Zraz bude pred budovou MsÚ o 9:00 hod. a spoločne vyrazíme po určenej trase na bicykloch. Účastníkov pozdraví a privíta s občerstvením na Pešej zóne primátor mesta Ing. Eugen Szabó.
Športovo založení si môžu v sobotu tj. 17. septembra vyskúšať svoje sily na cyklotúrach s dĺžkou 10, 30, 50 km, ktoré organizuje Mesto Štúrovo spoločne s občianskym združením Cykloturistický klub BURDA.
Nasledujúci deň v nedeľu tj. 18. septembra si môžete vyskúšať sily na pešej túre s dĺžkou 5 a 10 km, ktorú organizuje Mesto Štúrovo spoločne s občianskym združením Turistický klub TAO v Štúrove.
Na tieto túry sa môžete registrovať do 16.9.2016 do 18.00 hod prostredníctvom našej webovej stránky, alebo na mieste štartu najneskôr 15 minút pred štartom (pred budovou MsÚ), alebo osobne na Mestskom úrade, Pri colnici 2, oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy do 16.9.2016 do 14.00 hod. Registrácia je dôležitá z dôvodu, že prví dvadsiati budú odmenení tričkami.
Vyvrcholením tohto týždňa bude 22. september„DEŇ BEZ ÁUT“, počas ktorého bude vylúčená automobilová doprava na školskej ulici, aby na jej asfalte mohli škôlkari kresliť svoje kriedové výtvory.
Okrem spomínaných aktivít bude v tento deň na Pešej zóne prezentácia spoločnosti ARRIVA Nové Zámky a.s., Dopoludnie o zdravej výžive, ktoré zabezpečuje Súkromná spojená škola Štúrovo, a tiež Mládež červeného kríža pri CVČ, ktorá bude robiť ukážky prvej pomoci pre deti. Zároveň tento deň bude dňom, kedy cestujúci v mestskej hromadnej doprave budú cestovať zadarmo.
Organizátori tohto týždňa budú radi, keď spolu s nimi vymeníte auto za bicykel a tento deň bude skutočne bez áut.
Počet vozidiel na európskych cestách neustále rastie. Následkom toho je znižovanie kvality života ľudí, ktorí žijú v mestách (hluk, znečistenie ovzdušia, dopravné nehody, stres atď.). Podporou myšlienky Európskeho týždňa mobility vyjadríte svoj postoj a snahu niečo zmeniť.
Zapojiť sa môžete aj individuálne. Aspoň na jeden deň počas týždňa nechajte auto doma a choďte do práce, školy či do škôlky autobusom, na bicykli, kolobežke či pešo.
Bližšie informácie o jednotlivých akciách nájdete na www.sturovo.sk a www.facebook.com/Mestský-úrad-Štúrovo-Párkányi-Városi-Hivatal-1546839275611159/

Touto cestou zároveň vyzývame firmy, organizácie, školy aj materské školy na aktívne zapojenie sa do kampane.

Viete, že …
… vďaka tomu, že každodenne budete chodiť pešo aspoň polhodinu, môžete žiť o dva až deväť rokov dlhšie ako ľudia, ktorí to nerobia?

Zdroj: MsÚ Štúrovo

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email