Bublinky, jablká a folklór

ŠTÚROVO 31. august 2017 – Piatok 25. augusta 2017 sa na pešej zóne v Štúrove niesol v znamení šikovných rúk dôchodkýň z Klubu dôchodcov Nového storočia, ktorých umenie sme si mohli pozrieť na výstave ručných prác v Galérii Júliusa Barta, mydlových bublín, sladkej chute jablkových koláčov a podmanivých folklórnych tancov.
 
dunajfest 2017 7 20170831 1240515687

 
Hry, hudba, tanec, to všetko pretkané závojom pestrofarebných krehkých bublín, taký bol druhý Bubble Day v Štúrove. Komu sa žiadal aktívnejší pohyb mohol si vyskúšať svoje tanečné schopnosti spolu so skupinou Latino & Standard Dance, kto sa necítil dostatočne vo forme na temperamentný tanec, ten si iba v pohode púšťal bublinky do vzduchu a kochal sa ich krásou.
dunajfest 2017 3 20170831 1701887049
Nezabudlo sa ani na šikovné gazdinky a maškrtné jazýčky ich obdivovateľov. Do súťaže o najlepší jablkový koláč sa zapojilo 29 súťažiacich dám a tie predviedli absolútne dokonalú poéziu svojho umenia. Víťazky si okrem diplomov odniesli aj vecné ceny v podobe surovín, z ktorých môžu upiecť ešte viac dobrôt.
dunajfest 2017 6 20170831 1089808863
dunajfest 2017 1 20170831 1407867481 dunajfest 2017 2 20170831 1536895199
dunajfest 2017 4 20170831 1850065200 dunajfest 2017 5 20170831 1479865214
 
Vyvrcholením perfektného dňa, bol Dunajfest, na ktorom sa  nám predstavila pestrá paleta folklórnych speváckych aj tanečných súborov zo Slovenska aj z Maďarska. Vďaka za možnosť vidieť fascinujúcu prehliadku kultúr z oboch brehov Dunaja patrí Klubu dôchodcov Nového storočia. Okrem nich podujatie podporili: mesto Štúrovo a Nitriansky samosprávny kraj.
dunajfest 2017 8 20170831 1573605174 dunajfest 2017 9 20170831 1060593591
dunajfest 2017 10 20170831 1511790924 dunajfest 2017 11 20170831 1046818284
 

A Kéméndi Bokréta néptáncegyüttes
Kéménd község gazdag kulturális múltra tekinthet vissza. Ezt bizonyítja az immár több éve működő KÉMÉNDI BOKRÉTA néptáncegyüttes. Tagjai ápolják a kéméndi népi hagyományokat, dalokat és táncokat. A több éves lelkes munka eredménye többek közt a most színpadra kerülő népi táncok is, amit már több mint 23 éve nagy sikerrel adnak elő. A Kéméndi Bokréta tevékenységét a nevelő hatású kultúrmunka keretén belül évenként több fellépés jellemzi.
A Csemadok kéméndi alapszervezete mellett működő tánccsoportként 1994-ben alakult újjá, majd 2011 januárjától néptáncegyüttesként folytatja tevékenységét. Műsoraikat bemutatták már Budapesttől – Bécsig. Az együttesre megalakulása óta méltán büszke saját faluja, mert számos versenyen, fesztiválon sikerrel vettek részt.
A “hagyományőrzők 1997“ elnevezésű falusi folklórcsoportok országos versenyén Zójomban a “Kéméndi lakodalmi szokásokat“ elevenítette fel a csoport. Képviselték a községet több magyarországi, valamint az erdélyi testvérfaluban is. 1996-ban “a legszebb magyar népviselet“ versenyén Budapesten a kéméndi női viselet 3. díjat kapott.
A csapat 2011 ben a SAFFA SARKANTYÚJA elnevezésű országos szólónéptáncos versenyen ezüst sávos minősítést ért el, majd részt vett a 53. MYJAVAI nemzetközi folklór fesztiválon is. A tánccsoport vezetője: Jarábek Zoltán

Folklórna tanečná skupina Kéméndi Bokréta
Skupina pod názvom „Kéméndi Bokréta” pochádza z Kamenína. Nadšene zveľaďujú ľudové tradície, piesne a tance svojej obce. Tanečná skupina sa znovuzrodila v roku 1994, od januára 2011 pôsobí ako ľudová tanečná skupina. Svojim programom sa predstavili od Budapešti až po Viedeň. Na celoštátnych zvolenských folklórnych slávnostiach v roku 1997 predstavili kamenínske svadobné zvyky. Na celoštátnej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci „Šaffova ostroha” v roku 2011 získali strieborné ocenenie. Taktiež sa zúčastnili Medzinárodného folklórneho festivalu v Myjave.  Vedúci skupiny je Zoltán Jarábek.

Pilismarót,  Retro Lady – táncsoport
Pilismarót Esztergomtól 12 km-re lévő település. Retro korú hölgyek alkotják a csoportot. 5 éve alakultunk, jelenleg 12 főből áll a csapatunk. Célunk: az együttlét öröme, csapatépítés, mozgás és a zene szeretete.A tánccsoport vezetője: Pintér Zsuzsanna

Tanečná skupina Retro Lady z maďarského Pilismarótu.
Pilismarót sa nachádza 12 km od Ostrihomu. Skupinu tvoria dámy vo vekovom zaradení Retro. Skupina bola založená pred 5-mi rokmi, momentálne majú 12 členov. Ich cieľom je radosť zo spoločného bytia, tvorba jednoliatosti, láska k pohybu a hudbe. Vedúcou skupiny je Zuzana Pintér.
dunajfest 2017 12 20170831 1619017527
Pásztortűz Néptánccsoport
A csoport verbubálása 2013-ban kezdődött, főleg olyan néptánc- és népzenekedvelőkből, akik fiatal korukban már belekóstoltak a népművészet és a néptánc rejtelmeibe. Számos felkérésük lett rögtön a megalakulásuk után, így ami szórakozásnak indult, hamarosan kemény munkává nőtte ki magát. A jelenleg 12 fős csoport vezetője Fekete László. Rendszeresen fellépnek falunapokon, fesztiválokon, kulturális rendezvényeken. Repertoárjukban vannak szatmári, dunántúli, gömöri, vág-garamközi és magyarbődi táncok. A Varjos zenekarral együtt táncházakat is szerveznek, valamint táncos foglalkozásokat tartanak gyermekek számára.

Folklórna skupina Pásztortűz
V roku 2013 skupinu Pastiersky oheň založili takí mladí ľudia, ktorí majú záujem o umelecké dedičstvo zachované vo zvykoch, tradíciách, v tancoch a spevoch minulých generácií, a ktorí sa venovali folklóru už v detstve. Od samého začiatku mali nespočetné množstvo vystúpení, a čo sa začalo ako zábava, sa stalo tvdrou prácou. Vedúci 12 člennej skupiny je László Fekete. Ich častými vystúpeniami sú slávnostne podujatia, festivaly a obecné oslavy. Spolu s hudobnou skupinou Varjos organizujú tanečné domy a tiež poskytujú tanečnú výuku pre deti a mládež.

Aranykert tánccsoport, Bős
A csoport 2005-ben alakult 6 egykori néptáncossal s attól kezdve a bősi Csemadok és Bős város támogatásával működik. 2006 őszén „Toborzót” rendeztek, aminek az volt a célja, hogy minél több tagot verbuváljanak maguk közé. Azóta is rendszeresen szerveznek játszó- és táncházakat, ahol megismertetik táncainkat és hagyományainkat a gyerekekkel és szüleikkel. Hagyományt teremtve évente megrendezik a Banyabált, Húsvétvárót hagyományos locsolással, valamint a húsvéti bált. Szárnyaik alatt működik a Tőzike és a Süssfelnap gyermek néptánccsoportok. 2014-ben bronzsávos minősítést értek el Szlovákiai Magyar Felnőtt Néptáncegyüttesek Minősítő Versenyén. Rendszeres szereplői falunapoknak, fesztiváloknak. Vezetőjük Bernáth Zoltán.

Tanečná skupina Aranykert z Gabčíkova.
Skupina bola založená v roku 2005 so 6-imi ľudovými tanečníkmi. Na jeseň roku 2006 usporiadali „verbovačku” s cieľom rozšíriť počet svojich členov. Od tej doby usporadúvajú pravidelne tanečné domy pre deti a dospelých. Už tradične organizujú niekoľko veselíc a veľkonočné oslavy. Pod ich krídlami fungujú dva detské ľudové súbory. V roku 2014 získali bronzové ocenenie na kvalifikačnej súťaži maďarských dospelých ľudových súborov na Slovensku. Pravidelne vystupujú na dňoch obcí a rôznych festivaloch. Vedúci súboru je Zoltán Bernáth.

Garamkövesd „Fehér Akác“ énekkar
A garamkövesdi Fehér Akác énekkar a helyi nyugdíjasklub mellett működik. A jelenleginél jóval nagyobb tagot számláló csapat 2001-ben alakult, de az idő előrehaladtával többen lemorzsolódtak, és sajnos vannak olyanok is, akik ma már csak a mennyei kórusban énekelhetnek.
Ebben a felállásban a kórus 2015 nyarától működik, amikor Janosovics Erika után Gajdos Enikő vette szárnyai alá a szépkorú, énekelni szerető nyugdíjasokat. Azóta is állandó résztvevői az otthoni kultúrrendezvényeknek, mint pl. a Gyurcsó István emléknapnak, falunapnak, szüreti felvonulásnak, ahol a hagyományos kórusdalok mellett hangulatosabb és ritmusosabb számokkal próbálják megemelni a hangulatot.

Spevácky zbor Biely Agát
Funguje pri klube dôchodcov v Kamenici nad Hronom. Skupina bola  pôvodne založená v roku 2001, kedy sa skladala z väčšieho počtu členov, no časom viacerí vypadli a bohužiaľ sú aj takí, ktorí dnes spievajú už iba v nebeskom zbore. V tejto štruktúre spolok existuje  od leta  2015, kedy po Eriky Janosovicsovej prevzala vedenie Enikő Gajdoš. Od tej doby sú stálymi účastníkmi domácich kultúrnych podujatí, kde popri klasických zborových spevov prednesú aj skladby s hudobným sprievodom.

Muzsla – „Gyöngyvirág“ – énekkar
A Gyöngyvirág asszonykórus ezen a néven 3 éve aktívan működik. Otthonuk a Muzslai nyugdíjas klub helyisége, ahol hetente 2-3 alkalommal találkoznak, gyakorolnak.
Számos fellépésre hívják őket úgy a környéken, mint a határon túl. Legjelentősebb fellépésük a bécsi Szent István ünnepségen, a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközösség meghívására történt a Bécsi Dómban. Ezenkívül felléptek a Rákóczi Szövetség megrendezésében szervezett Muzsla község bemutatkozásán Budapesten, neves borosgazdák társaságában.
Bemutatkozó soraikban ezt írják: a kórus felkészülései vidám, otthonias hangulatban telnek. Minden meghívásra szeretettel és szívesen megyünk. Az énekkar vezetője Balog Gizella.
dunajfest 2017 13 20170831 1723133554
Spevokol „Gyöngyvirág“ z Mužle.
Majú prekrásny názov. Gyöngyvirág totiž v preklade znamená konvalinka. Aktívne účinkujú s týmto názvom 3 roky. Stretávajú sa v mužlianskom klube dôchodcov týždenne 2-3 krát, kde si precvičujú svoj repertoár. Často vystupujú vo svojom okolí ako aj v zahraničí. Ich najvýznamnejším vystúpením bolo na svätoštefanských slávnostiach vo viedenskom dóme. Okrem toho sa predstavili aj v Budapešti, z príležitosti prezentácie obce Mužla, v spoločnosti známych vinárov. Vedúcou spevokolu je Gizela Balogová.

Pilisszentkereszti – Szlovák nemzeti  „Pávakör“- énekkar
A pávakör 1965-ben, az első járási nemzetiségi találkozók évében alakult. A helyi és járási rendezvények mellett a pávakör gyakran vett részt megyei, illetve országos rendezvényeken is. A magyarországi szlovákok képviseletében több külföldi fesztiválon is sikeresen szerepelt. A szlovákok szlovákoknak rendezvény keretében szerepeltek Besztercebányán és Helpán. 2008-ban Szlovákia állami ünnepén léptek fel a Pozsony melletti Devínen. Az együttes több alkalommal aranyoklevélben részesült. Az első arany minősítést 1977-ben kapta a csoport, majd utána kétévente megrendezésre kerülő kórusok országos fesztiválján mindig a legmagasabb kitüntetést érdemelték ki. 1983-tól a pávakör baráti kapcsolatot épített ki a szlovákiai Blatné község Šarfianka fúvószenekarával. Évente kölcsönös látogatások keretében részt vesznek egymás programjain. A baráti kapcsolat eredménye, hogy Pilisszentkereszt és Blatné község között testvérszerződés jött létre. A Magyarországi Szlovákok Országos Szövetsége rendezésében meghirdetett aranycsalogány népdalversenyen rendszeresen aranyminősítésben részesült. Az együttes hagyományőrző, hagyományápoló munkásságát az Országos Szlovák Önkormányzat Nemzetiségünkért díjjal jutalmazta. A tavalyi évben KÓTA díjat kapott az énekkar a népzenei kultúra területén végzett kimagasló munkássága elismeréséül. Az együttes vezetője Katalin Sziveková

Slovenský Páví krúžok
okol debutoval na prvom okresnom národnostnom stretnutí v roku 1965, ako miestny cirkevný spevokol. Páví krúžok veľmi rýchlo prerástol rámce miestnych, okresných a župných podujatí, za niekoľko rokov sa stal známy Slovákmi obývaných regiónov. Ich speváci zožali veľké úspechy na svojich vystúpeniach na Slovensku – napríklad v Martine, v Detve, v Heľpe – podobne ako aj na celoštátnych kvalifikačných súťažiach. Páví krúžok získal zlaté medaily, dvakrát bol odmenený titulom Vynikajúci súbor. Pred 33 rokmi nadviazali priateľské styky s dychovou kapelou z obce Blatné, s ktorou dodnes úzko spolupracujú. Na celoštátnych súťažiach Zväzu Slovákov v Maďarsku kolektív ľudových spevákov pravidelne získava ocenenie Zlatý slovenský škovránok. Celoštátna Slovenská samospráva v Maďarsku ocenila činnosť pávieho krúžku vyznamenaním „Za našu národnosť”. Vlani spevácku skupinu odmenili medailou za vynikajúcu prácu na poli národnostnej ľudovej kultúry. Vedúcou Pávieho krúžku je Katalin Sziveková
dunajfest 2017 14 20170831 1257425994A Varjos zenekar 2003 őszén alakult Párkányban. Céljául a Kárpát-medence népi kultúrájának bemutatását tűzte ki, a XX. századi népzenei gyűjtések, illetve saját tapasztalataik alapján. Elsősorban a felvidéki magyarság népzenei anyagát játssza, de előadásukban hallhatóak a mai Magyarország és Erdély területéről származó dallamok is. Napjainkban több tánccsoportot is kísér. Koncertműsorai mellett táncházakat is muzsikál. Aktív részesei a felvidéki és külföldi fesztiváloknak. Több alkalommal sikeresen bemutatkozott rádióban és televízióban. Vendégszerepelt már Ausztriában, Csehországban, Olaszországban, Németországban, Görögországban, Törökországban, Romániában, Dániában és Magyarországon is. 2013 őszén jelent meg az első hanghordozójuk Varjos zenekar címmel. Az együttes vezetője Madocsai Szilárd.

Skupina Varjos vznikla na jeseň 2003 v Štúrove. Ich cieľom je prezentácia kultúry Karpatskej kotliny. V prvom rade hrajú ľudovú muziku maďarov na Slovensku. V súčasnosti sprevádzajú viaceré folklórne skupiny. Sú aktívnymi účastníkmi domácich aj zahraničných festivalov. Viackrát účinkovali v televízii a rádiu. Vystupovali v Rakúsku, Česku, Taliansku, Nemecku, Grécku, Turecku, Rumunsku, Dánsku a Maďarsku. Prvé CD im vyšlo v roku 2013. Vedúci súboru je Szilárd Madocsai.

 

(MsKS Štúrovo


 
Marta Mesárošová, Štúrovčan.sk

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email