Výročná členská schôdza Spoločnosti slovensko-maďarského priateľstva

ŠTÚROVO 20. jún 2018 – 31. mája 2018 sa v Súkromnej umeleckej škole Kataríny Pappovej uskutočnila výročná členská schôdza Spoločnosti slovensko-maďarského priateľstva (SSMP) v Štúrove.
ssmp-2018 2 20180620 2035079134

Medzi hosťami podujatia boli Milan Medvecký (autor knihy „Slovensko-Maďarský dvojkríž“) a Peter Forgács (pedagóg, spisovateľ, autor novely „Most“).
 

Činnosť výboru Spoločnosti slovensko – maďarského priateľstva (SSMP) v Štúrove/Párkányi Szlovák Magyar Baráti Társaság
v rokoch 2016 – 2017 – 2018

 
V sledovanom období sa výbor SSMP zišiel niekoľkokrát do roka, aby zabezpečil a zorganizoval nasledovné kultúrne a spoločenské podujatia:

a) rok 2016:
V januári 2016 sa spolupredsedovia SSMP PaedDr. Kornélia Slabáková a Juraj Gajdošik zúčastnili na Spomienke venovanej Sv. Thomasovi Becketovi v Ostrihome a v mene SSMP položili veniec v kaplnke na „Szent Tamás Hegy“ v Ostrihome, čím si uctili jeho pamiatku.

V apríli 2016 zorganizoval výbor SSMP stretnutie s občianskym združením „Bratislavské rožky“, ktorého činnosť a aktivity nám predstavil jeho predseda p. Papp Sándor. Na tomto istom stretnutí  bola prezentovaná autorská publikácia Ing. Jozefa Slabáka  o výnimočnom rodákovi zo Štúrova – Nemes Jánosovi. Vydanie tejto publikácie finančne podporilo mesto Štúrovo.

V októbri 2016 zorganizoval výbor SSMP Spomienkovú slávnosť pri príležitosti 15. Výročia obnovy Mosta Márie Valérie. Túto Slávnosť organizoval výbor každoročne od roku 2011, keď sme si pripomínali 10. Výročie obnovy mosta. Slávnosť sa uskutočnila tradične na Moste Márie Valérie a následne všetci účastníci mosta vrátane hostí z Ostrihomu sa prešli ku stredu mosta, kde sme na zábradlie mosta položili pamätné vence v mene Kultúrneho a ochranárskeho spolku Alexandra Rudnayho v Ostrihome a v mene SSMP v Štúrove. Potom sa všetci účastníci slávnosti presunuli do Kina Danubius, kde zakladajúci člen SSMP Ing. Jozef Slabák prezentoval svoju autorskú publikáciu vydanú z príležitosti 15. výročia obnovy Mosta M-V a 20. výročia založenia miestnej organizácie SSMP v Štúrove. V publikácii sú uvedené tie najvýznamnejšie udalosti a dokumenty, z ktorých sa čitateľ môže presvedčiť o tom, akú dôležitú úlohu zohrávala SSMP v Štúrove počas priebehu presadzovania potreby znovu postavenia Mosta Márie Valérie. Vydanie aj tejto publikácie finančne podporilo mesto Štúrovo.

b) rok 2017:
V januári 2017 sa spolupredsedovia SSMP opäť zúčastnili na Spomienke venovanej Sv. Thomasovi Becketovi v Ostrihome a v mene SSMP položili veniec v kaplnke na „Szent Tamás Hegy“, čím si uctili jeho pamiatku.

V apríli 2017 sa členovia výboru a ďalší členovia SSMP zúčastnili Spomienky na mons. Ladislava Buriána na štúrovskom starom cintoríne, na ktorej si  položením venca v mene SSMP uctili jeho pamiatku.

c) rok 2018:
Opäť v januári 2018 sa spolupredsedovia SSMP zúčastnili na Spomienke venovanej Sv. Thomasovi Becketovi v Ostrihome a v mene SSMP položili veniec v kaplnke na „Szent Tamás Hegy“, čím si uctili jeho pamiatku. Účasť členov SSMP na tejto Spomienke je už tradíciou a je nám veľkou cťou, že môžeme byť prítomní na takomto významnom podujatí s hosťami z Canterbury v Anglicku a iných štátov.

V apríli 2018 sa spolupredsedovia SSMP opäť zúčastnili Spomienky na mons. Ladislava Buriána na štúrovskom starom cintoríne a položením venca v mene SSMP si uctili jeho pamiatku. Spomienka pokračovala ďalej v Mestskom kultúrnom stredisku rozhovorom s biskupom Beer Miklósom a predstavením jeho knihy „Mindig velem“. Spomienku ukončil mladý talentovaný klavirista Cseri Kristóf svojím podmanivým vystúpením.

ssmp-2018 1 20180620 1688025444

V máji 2018 zorganizoval výbor SSMP stretnutie s dvoma zaujímavými hosťami a autormi publikácií. Ing. Milan Medvecký z Dolného Kubína predstavil svoju knihu SLOVENSKO-MAĎARSKÝ DVOJKRÍŽ a Mgr. Peter Forgács predniesol svoju autorskú novelu „HÍD“, v ktorej autor spomína na obdobie obnovy Mosta M-V a súvislosti so svojou rodinou.

Cieľom výboru SSMP v Štúrove je organizovať pre členov, ale aj pre širokú verejnosť také kultúrne a spoločenské podujatia, prostredníctvom ktorých sa prirodzene a neformálne prehlbuje slovensko-maďarská vzájomnosť, priateľstvo, vzájomná tolerancia a vzájomná úcta.

Činnosť, ktorú vyvíjame, je absolútne nezištná. S potešením vnímame, že sa teší záujmu nielen štúrovčanov, ale aj hostí z Ostrihomu a jeho okolia, ktorí tiež prejavili záujem o členstvo.

Sme nesmierne vďační za finančnú a morálnu podporu: Mestu Štúrovo a primátorovi mesta Ing. Eugenovi Szabóovi, Mestskému zastupiteľstvu, Mestskému kultúrnemu stredisku, Centru voľného času a p. E. Kovácsovej, Redakcii mesačníka Štúrovo a okolie, Štúrovskej televízii a p. R. Muszkovi a p. L. Gyűgyimu, fi STINET Štúrovo a p. M. Lengyelfalusymu, štúrovskému vinárovi p. J. Drozdíkovi, Reštaurácii Miratti a p. A. Lengyelovi, Cukrárni Vitkó a p. A. Vitkóovej, Súkromnej základnej umeleckej škole K. Pappovej.

PaedDr. Kornélia Slabáková, spolupredsedníčka SSMP

 
Počas svojej existencie od roku 1996 zorganizovala SSMP množstvo spoločenských a kultúrnych podujatí, ktorými sa snažila prispieť k vzájomnej tolerancii, úcte, spolupráci a porozumeniu oboch národov. Najcennejším úspechom  SSMP  bolo obnovenie mostu Márie Valérie, ktoré dosiahla po niekoľkoročnom snažení v roku 2001.
 
 
Marta Mesárošová, Štúrovčan.sk

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email