zatoka 1 20170219 1839977246

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat – pozitívny test na vírus vtáčej chrípky H5N8

ŠTÚROVO 19. február 2017 - V súvislosti s pozitívnym výsledkom testovacej vzorky husi divej (nájdená 24. 1. 2017 v Štúrove, pri „Zátoke“ rieky Dunaj) na vírus vtáčej chrípky H5N8, mesto Štúrovo obdržalo od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky...
Facebook
RSS
Follow by Email