Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat – pozitívny test na vírus vtáčej chrípky H5N8

ŠTÚROVO 19. február 2017 – V súvislosti s pozitívnym výsledkom testovacej vzorky husi divej (nájdená 24. 1. 2017 v Štúrove, pri „Zátoke“ rieky Dunaj) na vírus vtáčej chrípky H5N8, mesto Štúrovo obdržalo od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky (v ďalšom RVPS Nové Zámky)  „Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb  zvierat“.
zatoka 1 20170219 1839977246

 
RVPS Nové Zámky nariadil Mestskému úradu Štúrovo vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva na území mesta Štúrovo.
 
RVPS Nové Zámky nariadil všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v monitorovacej oblasti zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných  v zajatí, predovšetkým:
 
a) Dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
b) Zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi)
c) Voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
d) Oznamovať na RVPS Nové Zámky (tel. 035/6428309, 6428311) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
– Pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,
– Pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni,
– Týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
– Akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku
 
RVPS Nové Zámky zakazuje Mestu Štúrovo a chovateľom s okamžitou účinnosťou:
– Premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí z monitorovacej oblasti  v priebehu 15 dní od zriadenia monitorovacej oblasti
– Zhromažďovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach
 
 
Hore uvedené opatrenia platia od ich vydania až do odvolania.
Originálna verzia dokumentu je uložená na Oddelení správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti.
 
MsÚ, Štúrovo

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email