Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva v Štúrove

ŠTÚROVO 2. decembra 2014 – 1. decembra 2014 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Štúrove konalo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného mestského zastupiteľstva.

ustanovujuce zasadnutie mestskeho zastupitelstva v sturove - 1122014 2 20141202 1413388291

Ing.Tibor Hammersmidt, predseda Mestskej volebnej komisie, oznámil výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Štúrovo. Následne zložili primátor a novozvolení poslanci sľub a prevzali si osvedčenia o zvolení.  S odchádzajúcim, teraz už bývalým primátorom Mgr. Jánom Oravcom, sa prítomní rozlúčili potleskom.
Príhovor primátora, schválenie programu a voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie uzavreli prvú časť zasadnutia.

Druhá časť zasadnutia bola venovaná predovšetkým organizačným záležitostiam.

Poslanci zvolili novú mestskú radu v zložení: primátor, zástupca primátora, poslanci: Ing. László Fekete, Mgr. Miroslav Chalmovský, PaedDr. Kornélia Slabáková, JUDr.,PhD. Andrea Vitkóová

Bolo zriadených osem komisií mestského zastupiteľstva:
Komisia financií, plánovania a rozpočtu – predseda Ing. László Fekete
Komisia výstavby, životného prostredia, územného plánovania a dopravy – predseda Ing. Gabriel Karakán
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – predsedníčka JUDr.,PhD. Andrea Vitkóová
Komisia práce, sociálnych vecí, zdravotníctva a bývania – predseda Mgr. Miroslav Chalmovský
Komisia správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti – predseda Ing.,PhD. Jozef Borovič
Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja – predseda Atila Lengyel
Mandátová komisia – predseda Ing. László Fekete
Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Ing.Gabriel Szalatnyai

Poslanci zvolili členov dozorných rád Vadaš s.r.o., Enerbyt s.r.o. a KSOH a.s.
Poslankyňa JUDr.,PhD. Andrea Vitkóová bola poverená zvolávať a viesť zasadnutia MZ
Za sobášiacich boli určení: zástupca primátora, Mgr. Miroslav Chalmovský, László Szigeti a JUDr.,PhD. Andrea Vitkóová

Fotogaléria

Zdroj: Štúrovčan.sk

 

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email