Zmeny na Mestskom úrade Štúrovo

ŠTÚROVO 31. marec 2015 – Rozhodnutím primátora mesta Štúrovo zo dňa 30.03.2015 došlo, s účinnosťou od 1.4.2015, k organizačným zmenám na Mestskom úrade v Štúrove.
sturovo mestsky znak 1 20150331 1744760711

 
V zmysle uvedenej zmeny došlo k zlúčeniu Oddelenia územného plánovania, výstavby a životného prostredia a Oddelenia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu, cestovného ruchu a regionálnej politiky. Ďalšou zmenou je vytvorenie jedného nového funkčného miesta „asistent styku s verejnosťou“ v priamej podriadenosti primátorovi mesta. Uvedenými organizačnými zmenami zároveň boli zrušené dve funkčné miesta, „vedúci oddelenia výstavby“ a „sekretárka“.
Prvoradým cieľom zmien je zefektívnenie činností súvisiacich s nakladaním, údržbou a modernizáciou mestského majetku ako aj vytvorenie podmienok na zabezpečenie doposiaľ nevykrytých činností v oblasti externej komunikácie a regionálnej spolupráce.
 
Zdroj: MsÚ Štúrovo

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email