KupakAkció 2017

ŠTÚROVO 30. apríl 2017 – Čoraz častejšie zisťujeme, že veci, ktoré sme kedysi bežne nenávratne a s ľahkým srdcom odhadzovali na smetisko, sa dajú ešte využiť. Už viac ako po desiaty raz nám túto skutočnosť dokázali v utorok, 25. apríla, v Centre voľného času v Štúrove, keď bol vyhodnotený zber viečok z PET fliaš.
kupakakcio 2017 35 20170430 1186685058

Do zberu („Kupakakció“), ktorý je už tradične spojený s Dňom Zeme, sa zapojili materské a základné školy zo Štúrova a spoločnými silami nazbierali 1 307,18 kg. Nazbierané viečka pomôžu sedemročnej Karinke Kartíkovej.
kupakakcio 2017 36 20170430 1894674311Jednotlivé školy a žiaci, ktorí nazbierali najviac viečok si prevzali rozličné vecné a finančné dary a tí najlepší získali (Cena Primátora mesta Štúrovo – Šimon Hanna, z MŠ Družstevný rad a Cena riaditeľky CVČ Štúrovo – Mácsai Emma, ZŠ Endre Adyho) aj sladkú odmenu – tortu.
kupakakcio 2017 37 20170430 1671797998Tohtoročné Dni zeme sa v Štúrove nesú v znamení sadenia stromov a nie inak to bolo aj v areáli CVČ, kde ho posadili riaditelia škôl. A aby mu nebolo smutno pridali k nemu aj kvety a liečivé bylinky. S pomocou projektu Nadácie Volkswagen Slovakia: „Detská zelená oáza“, nám takto v CVČ vyrastie botanická záhrada.
kupakakcio 2017 41 20170430 1061121110Stromy znamenajú tieň a do tieňa patria lavičky, na ktorých sa dobre sedí. Tie „centrácke“ vyrobili členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Štúrovo zo starých paliet. Radosť na  nich posedieť, ale pozor! Až keď zaschne farba.
kupakakcio 2017 38 20170430 1478199716V hanbe neostala ani Mládež slovenského červeného kríža, ktorá rovnako ako Mládežnícky parlament pôsobí pri CVČ. Usporiadali pre prítomných rýchlo kurz prvej pomoci.
kupakakcio 2017 40 20170430 1203751374Akcie sa zúčastnilo aj Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a občianske združenie Artis. Uskutočnila sa s podporou KSOH a.s., primátora mesta Štúrovo a nadácie Volkswagen Slovensko.
kupakakcio 2017 39 20170430 1363718966
 
Marta Mesárošová, Štúrovčan.sk

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email