Novozámocká nemocnica zrekonštruovala priestory Oddelenia centrálnej sterilizácie

NOVÉ ZÁMKY 11. marca 2022 – Novozámocká nemocnica zrekonštruovala priestory Oddelenia centrálnej sterilizácie (OCS). Ako informuje tlačový hovorca a marketingový manažér Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Nové Zámky Ján Baček, priestory a služby OCS boli v roku 2021 pozastavené
z dôvodu jej rekonštrukcie.

Novozámocká nemocnica zrekonštruovala priestory Oddelenia centrálnej sterilizácie.

V týchto dňoch OCS FNsP Nové Zámky už v plnom rozsahu poskytuje svoje služby. „Veľmi sa tešíme tejto zmene, ktorá prinesie zefektívnenie práce a skvalitnenie poskytovaných služieb,“ dodal Karol Hajnovič, riaditeľ FNsP Nové Zámky.

OCS FNsP Nové Zámky prešlo počas rekonštrukcie stavebnými úpravami a prístrojovou modernizáciou. „Ku zmene účelu využitia oddelenia však rekonštrukciou nedošlo. Priestory centrálnej sterilizácie obsahujú príjem nesterilného materiálu, umyváreň inštrumentov, miestnosť setovania, sklad pomocného materiálu, laboratórium, sklad sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu a filter personálu. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena starých prístrojov za nové,“ priblížil Baček.

Na oddelení sa vykonáva sterilizácia fyzikálna (tri parné sterilizátory) a sterilizácia chemická na sterilizáciu termolabilných zdravotníckych pomôcok (dva formaldehydové sterilizátory). „Výmenou prístrojov sa dosiahne zabezpečenie efektívneho sterilizačného cyklu a kvality procesu sterilizácie. Rekonštrukčné práce prebiehali počas neprerušenej prevádzky pre FNsP Nové Zámky, čiastočne však musela byť obmedzená externá činnosť,“ priblížila Lívia Kollárová, vedúca sestra Centrálnej sterilizácie FNsP Nové Zámky.

OCS tvorí súčasť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek FNsP Nové Zámky. „Úlohou oddelenia je zabezpečiť plynulé zásobovanie všetkých lôžkových, nelôžkových a ambulantných úsekov FNsP NZ a niektorých neštátnych zdravotníckych zariadení požadovaným množstvom sterilného zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok,“ dodáva Ján Baček.

K úlohám oddelenia patrí aj zabezpečenie požadovanej kvality a primeranej úrovne dekontaminácie, dezinfekcie a sterilizácie v záujme prevencie nozokomiálnych nákaz a sústredenie prístrojovej techniky v predsterilizačnej príprave, v dezinfekcii, sterilizácii a kontrole do jedného organizačného celku a zabezpečenie jej efektívneho využitia. „Oddelenie centrálnej sterilizácie všetky menované služby poskytuje aj iným zdravotníckym a nezdravotníckym zariadeniam. Z toho dôvodu každý, kto by mal o uvedené služby záujem, sa môže obrátiť priamo na vedúcu oddelenia,“ uzavrel Roland Száz, zástupca riaditeľa pre vnútornú správu FNsP Nové Zámky.

Viac fotografii z rekonštrukčných prác OCS nájdete na tomto link: https://www.nspnz.sk/2022/03/10/zrekonstruovane-priestory-oddelenia-centralnej-sterilizacie/

zdroj a foto: nspnz.sk

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email