Áno, ešte funguje! – rozhovor s riaditeľkou Detského domova v Štúrove

ŠTÚROVO 9. júl 2016 – Môže za to hudba. Nebyť nej tak okolo tej brány prejdem tak ako doteraz vždy. Tak ako okolo nej prechádzame všetci , deň za dňom. Ale v tú júnovú sobotu bola brána otvorená a ja, poháňaná zvedavosťou, som za zvukom hudby vošla dnu a zoznámila sa s novou riaditeľkou Detského domova v Štúrove.
klaudia jonasova 1 20160709 1373340734

 
Ing. Klaudia Jónásová sa narodila v Štúrove. Pracovala v štátnej správe, potom chvíľku učila na obchodnej akadémii a od januára 2016 zastáva miesto riaditeľky Detského domova v Štúrove.
 
Čo vás  motivovalo uchádzať sa o túto prácu?
Potrebovala som zmenu, inú prácu ako doteraz. V tomto zamestnaní, človek nikdy nevie, čím ho ráno privítajú, vždy sa niečo udeje.  Hľadala som úplný opak toho, čo som doteraz robila. Robiť pre deti a ponúknuť im niečo zo seba nie je ani zamestnanie, skôr poslanie. Dať im lásku, uznanie. Je to krásny pocit, keď  Vás ráno privítajú objatím. A som veľmi rada, že ma pritom podporuje aj moja rodina.
 
Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Keď som sem prišla,  nič nenasvedčovalo tomu, že tu žijú deti. Všetko fádne,  bezfarebné. Zvonka vôbec nevidieť, že tu žijú deti. Najprv potrebujeme vybudovať športové ihrisko, detské ihrisko so šmykľavkou a hojdačkami a celkovo vniesť trošku farebného života do celého objektu.
 
Ako vlastne funguje taký detský domov?
Zriaďovateľom detského domova je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.  Deti  žijú v troch výchovných skupinách, z ktorých každá funguje samostatne. Skupiny majú vytvorené rodinné prostredie, vlastné kuchyne, obývačky, detské izby. Skupiny si samostatne pripravujú obedy a večere, a sami si aj upratujú.  Každá skupina má vlastnú hospodárku, pod dohľadom ktorej  si samostatne hospodária a chodia spoločne nakupovať. Venujú sa športom – atletike, futbalu. Máme tu skvelých hráčov futbalu. Nedávno naše deti dokonca postúpili na Medzinárodné športové hry detí z detských domovov, kde sa aj krásne umiestnili. Mladí dospelí a staršie deti chodia na brigády,  učíme ich takto zaobchádzať s peniazmi a niečo si aj ušetriť.
 
Kapacita domova je 35 detí a máme aj 4 profesionálne rodiny. Najmladšie z detí v domove bude mať tri roky a v profesionálnej  rodine máme umiestnené 6 mesačné dievčatko. Najstarší mladý dospelý má 22 rokov, chodí na vysokú školu. Zákon umožňuje mladým dospelým zostať v detskom domove do ich osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov.
 
V detskom domove je nepretržitá starostlivosť o deti. Denné vychovávateľky, pomocné vychovávateľky, sociálne pracovníčky, špeciálny pedagóg a psychológ im pomáhajú pri každodenných  povinnostiach a potrebách.
 
Smutné je, že sa o nás takmer nevie. Niektorí štúrovčania, pri zmienke o detskom domove, reagovali slovami: „ešte to tam funguje???“
 
Ďakujem za rozhovor.
Marta Mesárošová, Štúrovčan.sk

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email