Úprava stránkových hodín

ŠTÚROVO 28. november 2016 – Zákonom  o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (č.305/2013 Z.z.) boli k 1.augustu 2016 aktivované elektronické schránky na doručovanie úradných zásielok všetkým právnickým osobám a zapísaným organizačným zložkám. Doručovanie začne od 1. januára 2017 a povinná osoba sa k svojej pošte dostane len pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom s aktivovaným bezpečnostným kódom, alebo dodatočnej aktivácie bezpečnostného kódu, alebo prostredníctvom certifikátu pre zaručený elektronický podpis.
policia - ilustracna fotografia 20140224 1940977121

 
S ohľadom na nárast žiadateľov o vybavenie predmetnej agendy sme od dnešného dňa pristúpili k rozšíreniu stránkových hodín na oddeleniach dokladov a evidencií.
 
Od 28.11.2016 do 31.12.2016 rozširujú stránkové dni a hodiny na oddeleniach dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru a klientskych centrách MV SR z dôvodu zabezpečenia vybavovania  žiadostí  povinných osôb o vydanie občianskych preukazov, prípadne aktivácie bezpečnostného kódu, alebo zaručeného elektronického podpisu v občianskom preukaze (ďalej len „štatutári“) a to nasledovne:
 
Pondelok: 7:30 hod. – 15:00 hod. – pre všetkých občanov
Utorok: 7:30 hod. – 15:00 hod.; pričom: 12:00 – 15:00 hod. len štatutári
Streda: 7:30 hod. – 17:00 – pre všetkých občanov
Štvrtok: 08:00 hod. – 18:00 hod. – len štatutári (okrem klientskeho centra v Štúrove)
Piatok: 07:30 hod. – 14:00 hod.; pričom: 12:00 – 14:00 hod. – len štatutári na oddeleniach dokladov. Klientské centrá MV SR vybavia v piatok  od 7:30 do 14:00 hod. všetkých občanov.
 
KR PZ Nitra

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email