DO PRÁCE NA BICYKLI 2017/KERÉKPÁRRAL MUNKÁBA 2017

Vážení občania, zamestnávatelia, pracovné tímy a študenti!
 
Ako lokálny koordinátor súťaže miestnej samosprávy, Vás touto cestou  prosím o účasť na celonárodnej súťaži vyhlásenej Národným cyklokoordinátorom z Ministerstva dopravy, výstavby  a regionálneho rozvoja SR

 do prace na bicykli 2017 2 20170419 1036893260„DO PRÁCE NA BICYKLI 2017“

v ktorej je naša samospráva – mesto Štúrovo registrovaná dňom 2. marca 2017.
Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, podmienkou je vek minimálne 15 rokov. Zúčastníte sa  kvôli podpore cyklistickej dopravy, ochrane životného prostredia a k zlepšeniu ovzdušia v našom meste.

Podrobnejšie informácie : 
www.dopracenabicykli.eu 
Zoltán Tóth, lokálny koordinátor súťaže
telefón: 0905 244 081             
e-mail.: riaditel@msosturovo.sk
Ďakujem!

Tisztelt polgártársak, munkáltatók, szervezetek és diákok!

Mint a verseny helyi koordinátora, ezen az úton kérem az Önök részvételét a nemzeti kerékpáros koordinátor a Szlovák Köztársaság Közlekedésügyi, Építésügyi és Régiófejlesztésügyi Minisztérium által országosan meghirdetett

do prace na bicykli 2017 1 20170419 1118442090

„KERÉKPÁRRAL MUNKÁBA 2017“

megnevezésű versenyen, amelybe a mi önkormányzatunk – Párkány városa is 2017 március 2.-án bekapcsolódott. A versenyben részt vehetnek diákcsapatok is egy iskolából, feltétel 15. éves kor. Vegyen részt nemcsak a kerékpáros közlekedés érdekében, hanem városunk környezetvédelmének és légkörének javítása érdekében is.  

Részletes információk: 
www.dopracenabicykli.eu 
Tóth Zoltán, a verseny helyi koordinátora
 telefon: 0905 244 081
 e-mail.: riaditel@msosturovo.sk
Köszönöm!

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email