Nové knihy v Mestskej knižnici v Štúrove vďaka Fondu na podporu umenia/Új könyvek a Párkányi Városi Könyvtárban a Művészeti Alap segítségével

ŠTÚROVO 19. september 2019 – Projekt knižnice s názvom Kvalitná knižnica – spokojní používatelia bol úspešný. Fond na podporu umenia poskytol z verejných zdrojov 2 500 eur na nákup kníh.
nove knihy v mestskej kniznici 4 20190919 1109423892

Pre čitateľov knižnice sme nakúpili 310 kusov kníh, pre dospelých 182 kusov, pre deti a mládež 128 kusov. Z dotácie sme rozšírili fond náučnej a odbornej literatúry pre dospelých o 92 kusov, krásnej literatúry o 90 kusov. Čitatelia, ktorí navštívia oddelenie pre deti a mládež si tiež môžu vyberať z nových kníh, majú k dispozícii 117 kusov krásnej a 11 kusov náučnej literatúry. Zaobstarali sme aj publikácie, ktoré dostali rôzne významné ocenenia, napr. Cenu Ministerstva kultúry SR, cenu Anasoft litera, Nobelovu cenu, cenu Bibiany, Panta Rhei Awards  a Literárny fond.
nove knihy v mestskej kniznici 1 20190919 1078911684
 
Pomocou nového knižnično-informačného systému Dawinci, ktorý umožňuje ľahký a prehľadný prístup ku knihám cez online katalóg, si každý môže vybrať a rezervovať knihu, ktorá ho najviac zaujíma. Katalóg môžete nájsť na webovej stránke knižnice www.msksturovo.sk.
nove knihy v mestskej kniznici 3 20190919 1081616520

Aj touto cestou chceme poďakovať Fondu na podporu umenia, ktorý nám poskytol dotáciu v grantovom systéme na nákup knižničného fondu.

——————-

A könyvtár pályázata Minőségi könyvtár – elégedett használók címmel sikeres volt. A Művészeti Alap 2 500 euróval támogatta a könyvek vásárlását állami forrásból.

nove knihy v mestskej kniznici 5 20190919 1352775035

Könyvtárunknak 310 darab könyvet sikerült megvásárolni, ebből 182 darabot a felnőtteknek és 128 darabot a gyerekeknek. A támogatás segítségével bővíthettük a könyvtár ismeretterjesztő és szakkönyv állományát a felnőttek részére 92 darabbal, a szépirodalmat 90 darabbal. Olvasóink, akik a gyermekkönyvtárat látogatják, szintén új könyvek közül válogathatnak, 117 darab szépirodalom és 11 darab ismeretterjesztő könyv áll a rendelkezésükre. Beszerzésre került több elismert díjban részesült író műve is, pld. a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma díja, Anasoft litera díj, Nóbel – díj, Bibana díj, Panta Rhei Awards díj, Irodalmi Alap díj.

nove knihy v mestskej kniznici 2 20190919 1274215595

Az új könyvtárosi program a Dawinci segítségével, ami lehetővé teszi az egyszerű és áttekinthető hozzáférést a könyvekhez az online katalógusban, mindenki kiválaszthatja és előjegyezheti a könyveket, amit szeretne kikölcsönözni. A katalógus megtalálható a könyvtár weboldalán www.msksturovo.sk.

nove knihy v mestskej kniznici 6 20190919 1617304630

Ezen az úton is szeretnénk megköszönni a Művészeti Alap támogatását, amely lehetővé tette a könyvállomány bővítését.

 

(msk)/(pvk)

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email