Fond Mestskej knižnice v Štúrove sa rozšíril vďaka Fondu na podporu umenia a programu Márai

ŠTÚROVO 13. júl 2020 – Štúrovská knižnica v minulom roku požiadala Fond na podporu umenia už štvrtý krát o grant. Projekt knižnice s názvom „Podporme čítanie novými knihami“ bol úspešný, a tak fond poskytol z verejných zdrojov 2000 eur na nákup kníh.

Fond Mestskej knižnice v Štúrove sa rozšíril vďaka Fondu na podporu umenia a programu Márai

Knihy sme vyberali nielen podľa požiadaviek čitateľov, časť z nich sme nakúpili na základe zoznamu publikácií, ktoré boli podporené s FPU. S pomocou grantu a vlastnými zdrojmi sa dostalo na police knižnice 226 nových kníh. Aj touto cestou chceme poďakovať Fondu na podporu umenia, ktorý nám poskytol dotáciu v grantovom systéme na nákup knižničného fondu.

V roku 2019 naša knižnica prvý krát získala knihy pomocou programu Márai. Uvedený program poskytuje knižniciam hodnotné a cenné publikácie, ktoré boli vydané maďarskými a zahraničnými vydavateľstvami. Pri tejto príležitosti mali knihovníčky možnosť vyberať z ponúkaných kníh v hodnote 300 000 HUF. Knižničný fond sa rozšíril v tematických skupinách, ktoré najviac zaujímajú používateľov knižnice, napr. dejiny, zdravotníctvo, prírodné vedy, jazykoveda, súčasná maďarská literatúra, literatúra pre deti a mládež. Fond kníh v maďarskom jazyku sa rozšíril o 104 kusov kníh. V mene čitateľov a knihovníčok by sme sa chceli poďakovať za podporu Národného kultúrneho fondu Maďarska.

Zoznam nových kníh si môžete prezrieť na sociálnej sieti a na internetovej stránke knižnice www.msksturovo.sk. Na internetovej stránke je možné nájsť aj online katalóg, ktorý umožňuje jednoduchý a prehľadný prístup ku knihám. Používatelia knižnice si môžu vybrať a rezervovať knihy, ktoré by si chceli vypožičať.

—————-

A könyvtár a tavalyi évben immár negyedik alkalommal pályázott a Szlovák Művészeti Alap kiírásaira. Pályázata, „Támogassuk az olvasást új könyvekkel” címmel sikeres volt. Így a Szlovák Művészeti Alap 2 000 euróval segítette a könyvek vásárlását állami forrásból. A könyveket nemcsak olvasóink igényei alapján válogattuk össze, egy részük az alap által ajánlott könyvjegyzékből került kiválasztásra. A támogatás segítségével és a hozzáadott önerőből így összesen 226 darab új könyv került a polcokra. Ezen az úton is szeretnénk megköszönni a Szlovák Művészeti Alap támogatását, amely lehetővé tette a könyvállomány bővítését.

Fond Mestskej knižnice v Štúrove sa rozšíril vďaka Fondu na podporu umenia a programu Márai

2019-ben első alkalommal kapott lehetőséget könyvtárunk, hogy részt vegyen a Márai programban. Ez a program magyarországi és a határon túli magyar kiadók által megjelentett értékes könyveket juttatja el a könyvtáraknak. Ez alkalommal 300 000 Ft értékben választhattak könyvtárosaink a felkínált könyvekből. Olyan témakörökből bővült a könyvállomány, amely leginkább érdekli a könyvtár használóit, pld. történelem, egészségügy, természettudomány, nyelvtudomány, mai magyar szépirodalom, gyermekirodalom. Összesen 104 darab könyvvel gyarapodott a magyar nyelvű könyvállomány. A könyvtár használói és a könyvtárosok nevében is szeretnénk megköszönni a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap támogatását.

Az új könyvek jegyzéke megtalálható a könyvtár közösségi oldalán és a weboldalán is www.msksturovo.sk. A weboldalon megtalálható a könyvállomány online katalógusa, ami lehetővé teszi az egyszerű és áttekinthető hozzáférést a könyvekhez, mindenki kiválaszthatja és előjegyezheti a könyveket, amit szeretne kikölcsönözni.

(msk)/(pvk)

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email