V sobotu zaplavila časť Nánanskej cesty voda z prasknutého vodovodného potrubia

ŠTÚROVO 1. február 2017 – Pohľad na vodnú hladinu pri vašich nohách pôsobí relaxačne za predpokladu, že stojíte počas dovolenky na brehu jazera. Ak však stojíte vo dverách vlastného domu a k prahu sa blíži voda z prasknutého vodovodného potrubia, je situácia rozhodne iná.
prasknute potrubie - 28012017 2 20170201 1806445893

V sobotu 28. januára zažili niektorí obyvatelia Nánanskej cesty v Štúrove, nepríjemný budíček. Voda z prasknutého vodovodného potrubia zaplavila časť cesty a priľahlých pozemkov. Najväčšiu dávku mokrej ľadovej pohromy dostali majitelia rodinného domu, ktorý sa nachádza tesne pri prasknutom potrubí, ale „ušlo“ sa aj susedom.
prasknute potrubie - 28012017 3 20170201 1780375975
Dvor s trávnikom a makadamovou úpravou sa zmenil na zmes zamrznutého bahna a kamienkov, zatopilo pivnicu, potopu neprežili ani fľaše s vínom vo vínnej pivnici za domom, či elektrické náradie v garáži. Postihnutých ratovali najprv hasiči, neskôr aj vodári. Pribúdajúcu vodu sa nakoniec podarilo zastaviť a cez prah domu sa nepreliala. „Ten pocit bezmocnosti bol strašný. Neviem čo by sme robili, keby sa voda dostala dovnútra“ – povedal majiteľ rodinného domu. Celkový rozsah škôd, ktoré voda napáchala na stenách a plote sa pravdepodobne ukáže až keď sa oteplí a skončia sa mrazy.
prasknute potrubie - 28012017 4 20170201 1213816933
O vyjadrenie k tomu čo sa stalo a prečo sa to stalo, požiadal Štúrovčan.sk Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť (ZsVS a.s.). Odpovedá vedúci VTÚ ZsVS a.s OZ Nové Zámky:
 
„Príčinou havárie boli hlavne klimatické podmienky, ktoré sú v súčasnosti pre túto oblasť neobvyklé. Pôda je zamrznutá do hĺbky 60 až 80 centimetrov. Dlhodobo pretrvávajúce silné mrazy spôsobili, že liatinové potrubie,  svetlosti DN200, kolmo prasklo.
Ihneď potom ako naši pracovníci v teréne lokalizovali poruchu, bolo u ostatných správcov podzemných vedení zabezpečené vytýčenie podzemných sietí, aby pri výkopových prácach počas odstraňovania poruchy nedošlo k ich porušeniu. Boli uzatvorené uzávery, ktoré zabezpečili odstávku vody a osadené tabule a ostatné zabezpečovacie prvky, aby sa zabránilo ďalším škodám. Po dobu odstraňovania poruchy bola dodávka pitnej vody zabezpečovaná prostredníctvom cisterny s pitnou vodou. Porucha bola odstránená 29.01.2017.
prasknute potrubie - 28012017 6 20170201 1940779548
Výška škody nie je známa, nakoľko kompletné spätné úpravy danej lokality budú ukončené až keď to klimatické podmienky dovolia. Občania zo susediacich nehnuteľností si môžu písomne uplatniť nárok na vzniknuté škody u ZsVS a.s. OZ Nové Zámky. Po zdokumentovaní vzniknutých škôd budú riešené ako poistná udalosť.
Príčiny porúch, ktorých odstraňovanie riešime pri prevádzkovaní verejných vodovodov a verejnej kanalizácie, sú rôznorodé. Vo väčšine prípadov sa na nich podieľa viacero činiteľov naraz – vek a kvalita  použitého potrubia a armatúr,  spôsob uloženia a zaťaženie  potrubia a armatúr, kvalita komunikácií a poklopov, ktoré sú ich súčasťou, klimatické vplyvy ….atď. Na Nánanskej ceste boli za posledných 12 mesiacov evidované celkom 3 poruchy na viacerých potrubiach.“
prasknute potrubie - 28012017 1 20170201 1093382151
Po sobotňajšej potope ostala vedľa cesty aj jama, ktorá zmizne hneď ako to počasie dovolí. A čo robiť v podobnej situácii? Opäť odpovedá vedúci VTÚ ZsVS a.s OZ Nové Zámky:
 
„Občan – ak mu prasklo potrubie vo vodomernej šachte a za vodomerom na domovej časti vodovodu, by mal okamžite zatvoriť hlavný uzáver pred vodomerom a ohlásiť poruchu cez dispečing na telefónnom čísle 035/7922302 ZsVS a.s OZ Nové Zámky. Na tom  istom telefónnom čísle môžu nepretržite 24 hodín denne občania hlásiť aj poruchu na verejnej časti vodovodu.“
 
Marta Mesárošová, Štúrovčan.sk

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email