Mestské múzeum v Štúrove dýcha stredovekom

Na výstave otvorenej 20. 03. 2019 v Mestskom múzeu v Štúrove nás očarí tajuplný svet stredovekej panorámy. Stredovek je epocha historického vývoja Európy medzi starovekom a novovekom.
stredoveka panorama 3 20190329 1920223463

 
Pojem stredovek prvýkrát použil roku 1469 známy taliansky humanista a pápežský knihovník Giovanni Andrea. Začiatok stredoveku sa väčšinou datuje pádom Západorímskej ríše t. j. 476, ale historici uvádzajú aj iné medzníky. Za koniec stredoveku sa spravidla pokladá rok 1453, rok dobytia Konštantínopola Turkami, alebo rok 1492 – rok objavenia Ameriky. Stredovek sa rozdeľuje na včasný, vrcholný a neskorý.
stredoveka panorama 1 20190329 1966356005
Na výstave Stredoveká panoráma sa návštevníci môžu oboznámiť s dobovými predmetmi, ktoré pozostávajú z mincí, zbraní, šperkov a úžitkových predmetov. Návštevník tým pádom dostáva prierez spôsobom života ľudí, ktorí kráčali pred nami o niekoľko storočí skôr. Je dôležité poznamenať, že všetky vystavené originálne predmety pochádzajú z územia dnešného Štúrova a blízkeho okolia. Tieto artefakty svedčia o šikovnosti a životaschopnosti týchto ľudí. Môžeme sa pokochať krásou 1 300-ročných avarských šperkov, oboznámiť sa s keramickou kultúrou z obdobia sťahovania národov, alebo sa nám naskytá možnosť nazrieť do histórie kovových mincí spred tisícročia.
stredoveka panorama 2 20190329 1408192951
Výstava Stredoveká panoráma bola pripravená v spoluipráci s majiteľom múzea v Bíni a potrvá do 28. 04. 2019.
 
 
Július Juhász, Mestské múzeum Štúrovo

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email