Výstava Hudobné nástroje starých čias

ŠTÚROVO 29. september 2019 – Minulosť má mnoho podôb. Jednu z nich, zakliatu do starých a stále nádherných hudobných nástrojov môžete v týchto dňoch vidieť v Mestskom múzeu v Štúrove.hudobne nastroje starych cias 1 20190929 2092111940

Pri príležitosti Svetového dňa hudby sa 25. septembra 2019 v Mestskom múzeu začala výstava Hudobné nástroje starých čias. Výstavu otvoril Mihály György, učiteľ hudby a majiteľ jedinečnej zbierky, s ktorou máme možnosť zoznámiť sa.
 

z otváracích príhovorov sme vybrali:

Prvý október, ako Svetový deň hudby bol vyhlásený a je podporovaný organizáciou UNESCO a Medzinárodnou hudobnou radou. Pri jeho základoch stál významný huslista a dirigent 20. storočia Yehudi Menuhin. Prvý Svetový či Medzinárodný deň hudby sa konal 1. októbra 1975. Prvý októbrový deň je vhodný aj na výstavy hudobných nástrojov, platní, plagátov, dokumentov a fotografií na tému hudby. K tomuto dňu sa viaže aj výstava Mestského múzea v Štúrove pod názvom Hudobné nástroje starých čias.

hudobne nastroje starych cias 2 20190929 1312209083

Pedagóg hudby, vášnivý zberateľ hudobných nástrojov György Mihály zo Székesfehérváru nám poskytol taký arzenál hudobných nástrojov a dokumentov, ktorý návštevníkovi poskytne prierez inštrumentmi rôznych druhov, od slovenskej fujary cez množstvo  maďarských ľudových hudobných nástrojov až po juhoamerickú flautu zvanú tarka.

hudobne nastroje starych cias 3 20190929 1487567152

Hudobné nástroje patria medzi najstaršie umelecké prostriedky vôbec. Prvé z nich sa podľa súčasného stavu poznania objavili už v paleolite. Sú to vábce zhruba pred 150 tisíc rokmi, kostenné píšťaly asi pred 80 tisíc rokmi. Nástroje sa podľa typov členia na samoznejúce (zvončeky, chrastidlá, palice, drumbľa, či kukuričné husličky), blanozvučné (rôzne druhy bubnov, ale aj hrací hrebeň, trstinové drnčadlo, či vábce s blanou), strunozvučné (rôzne druhy huslí, ale aj citary, či cimbaly) a vzduchozvučné nástroje (rôzne druhy rohov, gájd, klarinetov, trúb, píšťal, okarín, harmoník, či slávne fujary). Takpovediac erbovým hudobným nástrojom Slovenska je fujara, ale ešte najzvyčajnejším nástrojom je drumbľa. Obidve sú vystavené na tejto výstave.
Nakoniec jeden citát od nášho vystavovateľa: účelom mojej výstavy je prispieť k zachovaniu našich historických ľudových tradícií.

Július Juhász, Mestské múzeum Štúrovo

—————

Kultúrát nem lehet örökölni – mondta Kodály Zoltán. Minden nemzedéknek újra meg újra meg kell szereznie magának.

hudobne nastroje starych cias 4 20190929 1897500702

Régen a hagyományos paraszti kultúrában a gyerekek szüleiktől és nagyszüleiktől, a diákok mestereiktől tanultak. Ma már a hagyományok tudatos ápolására van szükség. Hogy miért pont a hangszerek felé fordultam eme szép küldetésben? Más régi tárgyakhoz képest a hangszer időtlen, sohasem avul el, minden zenét olyan eszközön lehet a legszebben és hűebben megszólaltatni, amelyre eredetileg írták. A történelem folyamán létrejött valamennyi hangszert a mai napig használja az emberiség, beleépíti azokat a modern zenébe is.

hudobne nastroje starych cias 5 20190929 1018397459

Mitől lesz egy tárgy hangszer? Attól, hogy zene megszólaltatására használják. Így kerül be a gyűjteménybe a sarkantyú, a kolomp vagy éppen a vizeskanna. És mitől lesz egy tárgy magyar népi hangszer? Minden annak tekinthető, amit annak előadására használnak. Persze bizonyos hangszerek esetében vannak sajátos jegyek, amelyek megkülönböztetik őket akár a szomszédos népek eszközeitől, de minden hangszer az emberiség közös tulajdona, ahogy a tárogatót és a pedálcimbalmot is felfedezte már magának más nemzetek mellett a jazz és a világzene is.

hudobne nastroje starych cias 6 20190929 1639350093

Aki ismeri a múltat, az a jövőt is okosabban tudja építeni. Kiállításom célja, hogy hozzájárulhassak történelmi, népi hagyományaink megőrzéséhez.

Mihály György zenetanár, hangszergyűjtő

 
V kultúrnom programe na vernisáži účinkoval Peter Vecserka hrou na tárogató. Výstavu môžete navštíviť do 15. novembra 2019.

Marta Mesárošová, Štúrovčan.sk

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email