Paralela II./Párhuzam II. – výstava textilu a umeleckého smaltu

ŠTÚROVO 2. február 2020 – Vďaka Mestskému múzeu v Štúrove a Kultúrnemu spolku kruhu priateľov Pomuria sa môžeme zoznámiť s tvorbou umeleckej dizajnérky Orient Enikő.
paralely 2 20200202 1049189314

 

Enikő Orient (Budapešť, Maďarsko)
umelecká dizajnérka textilu

Narodila sa v Budapešti v roku 1953. V roku 1982 ukončila štúdium maľby a grafického dizajnu na Maďarskej vysokej škole úžitkového umenia. Tri roky pracovala ako dizajnérka továrne, potom sa stala učiteľkou umenia. Vyučovala predmetovú kultúru a remeslo na umeleckej škole Kálmána Nádasdyho, potom na Vysokej škole učiteľov. Určujúcim prvkom jej tvorby je prirodzenosť. Vo svojich tlačených obrázkoch používa surové farby, svetlé a tmavohnedé sivé odtiene a jej motívy sú tiež prírodnými prekurzormi. Miluje prácu s papierom a na skladanie používa plastovú pásku. Jej prístup je blízky japonskému umeniu.
Je držiteľkou mnohých ocenení doma i v zahraničí, vrátane Japonska. Jej diela sa nachádzajú vo verejných zbierkach, ako napr. Fiber Art Collection (GB) • Japan Design Museum, Tokio • Szombathelyi Képtár, Szombathely.
Od roku 2015 sa zúčastňuje tvorivých dielní umeleckého smaltu a výstav Kultúrneho spolku kruhu priateľov Pomuria.

paralely 1 20200202 1697158654

Orient Enikő (Budapest)
textil- és zománcművész

1953-ban született Budapesten. 1982-ben diplomázott a Magyar Iparművészeti Főiskolán kézifestő és nyomottanyag-tervező szakon. Három évig dolgozott gyári tervezőként, majd művésztanár lett. Tárgykultúrát, kézművességet tanított a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában, majd a Tanítóképző Főiskolán.
Alkotásainak meghatározó eleme a természetesség. Nyers színeket, világos és sötétbarnás, szürkés árnyalatokat használ nyomott képein, motívumai is természeti előképek. Szívesen dolgozik papírral, hajtogatásaihoz műanyag szalagot használ. Szemlélete közel áll a japán művészethez.
Számos elismerés, díj tulajdonosa odahaza és külföldön, többek között Japánban. Műveit közgyűjteményekben is megtaláljuk, mint pl. Fiber Art Collection (GB) • Japan Design Museum, Tokió • Szombathelyi Képtár, Szombathely.
2015 óta vesz részt a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület zománcművészeti csoportjának alkotóműhelyein és kiállításain.

Július Juhász, Mestské múzeum Štúrovo

 
Vernisáž výstavy textilu a umeleckého smaltu Paralela II. sa uskutočnila 29. januára 2020 a výstava potrvá do 4. marca 2020.

Marta Mesárošová, Štúrovčan.sk

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email