Fascinujúci svet Gábora Homolyu – výstava Assemblages III.

ŠTÚROVO 18. november 2018 – Poslednú tohtoročnú výstavu otvorili v Mestskom múzeu v Štúrove 07. 11. 2018. Na vernisáži sa štúrovskému publiku predstavil grafik a výtvarník Gábor Homolya z maďarského Érdu. Túto nevšednú výstavu organizovalo Mestské múzeum Štúrovo spolu s Kultúrnym spolkom kruhu priateľov Pomuria pod názvom Assemblages III.
homolya-assemblages iii 6 20181118 2060389830

Gábor Homolya sa narodil v Budapešti r. 1956. Diplom získal na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Vyskúšal niekoľko kategórií výtvarných trendov. Získal viacero prestížnych ocenení doma i v zahraničí. V poslednej dobe vytvára koláže, montáže, pieskovacie aplikačné práce, boxy, asambláže, sochy/objekty. Diela Gábora Homolyu charakterizuje popri irónii aj humor.
homolya-assemblages iii 1 20181118 1354827687
 
Najprv sa snažme rozlúštiť názov výstavy: Asambláže. Asambláž (z francúzskeho slova assemblage) je výtvarná technika, ktorá dáva dvojrozmernému obrazu tretiu, priestorovú dimenziu. Je to dielo vytvorené spojením rôznych predmetov a materiálov. Dalo by sa povedať, že je trojrozmernou obdobou koláže. Túto techniku zaviedol v roku 1914 Pablo Picasso dielom Fľaša s absintom.
homolya-assemblages iii 2 20181118 1470254692
Je skutočne veľkou výzvou vidieť, pochopiť, spoznať, absorbovať, porozumieť a interpretovať súčasné umenie. To všetko si vyžaduje nemalý záujem, nadšenie a predstavivosť. V tomto zmysle musí byť aj návštevník súčasťou magického, spirituálneho spoločenstva. To snáď môže pomôcť v dampingu informácií odfiltrovať to zbytočné a vedieť rozlíšiť hodnotné od nehodnotného.
homolya-assemblages iii 3 20181118 1324762455
Jednou z foriem prejavu paradoxu ako konceptu sú dvojrozmerné a trojrozmerné diela, plastiky, koláže a iné ťažko dostupné techniky. Gábor Homolya rozširuje hranice vizuálne trvanlivých fráz vďaka fantázii štýlových vlastností, nami bežne používaných umeleckých výtvarných metód. Mohli by sme tieto diela nazývať aj ako vlastné podobenstvá, veď autor vie, že absolútum je nedosiahnuteľné, a  preto sa ho snaží vo svojich prácach zanedbávať. Na druhej strane sa k nemu približuje neustálym rešpektom tak, ako k potrebnej idei. Jeho skepticizmus je preto relatívny. Homolyove diela sú väčšinou parodistické, provokatívne a ironické, vytvorené rôznymi technikami. Esteticky kombinuje hodnoty minulosti so súčasnými prínosmi, „vysoké umenie“ s obľúbenými nástrojmi.
homolya-assemblages iii 4 20181118 1835234510 homolya-assemblages iii 5 20181118 1583563723
Hovorí sa, že v každom diele je kódovaný signál, ktorý sa objaví len tomu, kto je vnímavý na  odkaz diela. Inými slovami, výtvor hľadá, ba dokonca vyberá osobu, s ktorou môže efektívne komunikovať. Aby to dosiahol, potrebuje nejaké špeciálne vyžarovanie, ktorého silové pole je aktivované, keď je vybraná osoba blízko k nemu. Vtedy môže byť aktivovaný veľký duchovný proces, ktorý možno bežne označovať ako umelecký pôžitok. Prajem vám, aby umelecké diela tejto výstavy položili svoje otázky, dotýkali sa ducha tých, ktorí ich chcú spoznať a rozvíjali plodný dialóg s návštevníkmi. Nech je to láskyplná hra v oblasti estetickej komunikácie, ktorá je zakotvená v špeciálnom surrealistickom vizuálnom svete, ktorý okrem svojej poetiky nám pripomína konečnosť našej existencie. Presne v duchu latinského citátu: „Ars longa, vita brevis“ – „Umenie je dlhé, život je krátky.“
 
Výstavu môžete v Mestskom múzeu v Štúrove navštíviť do 6. januára 2019.
 
 
Július Juhász

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email