V Mestskej športovej organizácii Štúrovo sa blýska na lepšie časy – rozhovor s novým riaditeľom Zoltánom Tóthom

ŠTÚROVO 4. február 2016 – Počiatky Mestskej športovej organizácie (MŠO) Štúrovo siahajú do začiatku minulého storočia  a šport bol vždy neoddeliteľnou súčasťou nášho mesta. Od 1. januára 2016 má MŠO Štúrovo nového riaditeľa a začala písať novú kapitolu svojej existencie.
mso sturovo 1 20160204 1496545069

Prezraďte nám niečo o sebe…
Narodil som sa v Štúrove, po základnej škole som odišiel na Vojenské gymnázium SNP do Banskej Bystrice a po maturitnej skúške som pokračoval na Dôstojníckej škole vo Vojenskej Akadémií v Liptovskom Mikuláši. Vo vojenských útvaroch som postupne slúžil v Náne, Michalovciach a Nitre. V roku 2009 som sa zúčastnil  zahraničnej misie ISAF v Afganistane, kde som pôsobil 7 mesiacov.
Počas vojenskej kariéry som vykonával rôzne veliteľské funkcie, kde bolo nielen potrebné veliť, ale aj komunikovať s podriadenými, manažovať činnosť jednotky, čeliť problémom a flexibilne prijať účinné opatrenia na vzniknuté situácie. Za obrovskú skúsenosť považujem spoluprácu s Holandskou kráľovskou armádou počas misie v provincii Uruzgan. Účinné metódy riadenia nadobudnuté počas tejto spolupráce môžem uplatniť aj na tomto pôsobisku.
Čo vás motivovalo uchádzať sa o funkciu riaditeľa MŠO?
Mojou najväčšou motiváciou bola túžba zlepšiť výsledky v športových oddieloch, osloviť deti a mládež, aby trávili zmysluplne svoj čas a to športom a celkovo osloviť obyvateľstvo, aby neboli len pasívnymi športovými divákmi, ale sami sa aktívne podieľali na upevňovaní svojho zdravia.
mso sturovo 2 20160204 1269121776
Aké máte plány do budúcnosti?
Čo sa týka plánov, prvoradým cieľom MŠO Štúrovo je výchova mládeže, docieliť, aby čo najviac detí športovalo a rozšíriť našu členskú základňu. Máme veľkú konkurenciu v podobe videohier a počítačov, ale verím, že sa nám podarí pritiahnuť čo najviac detí a obnoviť tradíciu športovania v našom meste.
Chcem vytvoriť dôstojné prostredie pre naše oddiely, aby sa mohli kvalitne pripraviť na preteky, turnaje, súťaže a majstrovstvá. Budeme sa uchádzať o dotácie na všetkých úrovniach v podobe súťaží, projektov a grantov a za získané peniaze budeme skvalitňovať a vylepšovať naše športové prostredie.
Športové ciele budú stanovené po konzultácii so športovým manažérom a odbornými trénermi v daných oddieloch. Budeme sa venovať talentom a verím, že sa nám podarí vychovať ďalších úspešných športovcov.
V oblasti podnikania sú stanovené priority. Ide predovšetkým o odstránenie havarijného stavu na hoteli a kempingu. Postupne bude dochádzať k zmodernizovaniu hotela, aby sme prilákali nielen turistov, ale športovcov na sústredenia.
Obyvateľov Štúrova srdečne pozývam na naše športoviská, či už ako divákov na rôznych športových podujatiach alebo ako aktívnych športovcov, pre ktorých budú k dispozícii naše priestory a chystáme pre nich aj rôzne športové aktivity. Sledujte nás na našej webovej stránke, ktorá dostane novú podobu, alebo priamo u nás v MŠO. 
 
Ďakujem za rozhovor.

Marta Mesárošová, Štúrovčan.sk

 

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email